Blog

 

Ingrid Schoen blogt over de Huis van je Leven© Methode!

Met haar achtergrond als verpleegkundige en communicatietrainer en traint zij professionals in het werken met de gespreksmethodiek Huis van je Leven©  en motiverende gespreksvoering. Daarnaast zet zij zich als initiator in voor het platform Villa Balans rondom het thema mantelzorg GGZ. Creativiteit in werkvormen en werken met groepen, daar gaat haar hart sneller van kloppen. Ingrid adviseert zorginstellingen over het voeren van een 'ander gesprek' met cliënten. Kernwoorden zijn hierbij, gelijkwaardigheid, positieve psychologie, motiverende gespreksvoering en een integrale benadering.

 


Huis van je Leven© Methode, doelgroep niet-aangeboren hersenletsel

 Hersenz is een landelijke organisatie voor iedereen die verder wil met zijn leven na hersenletsel. Hersenz heeft de afgelopen periode de huis van je leven Methode uitgeprobeerd en onderzocht. Lees hieronder de bevindingen. 

 

Onderstaande tekst afkomstig van nieuwsbrief Hersenz - juli 2017

Lees het originele bericht via de volgende link

 

Hoe maak je moeilijke onderwerpen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel bespreekbaar? Binnen de behandeling van Hersenz zoeken we naar methodieken die goed werken. Zo is de methodiek Huis van je Leven© uitgeprobeerd en onderzocht. Conclusie: Huis van je Leven draagt bij aan de eigen regie van de cliënt en is ook zeer goed toepasbaar met naasten.

 

Na een scholing van een dag zijn zeven behandelaars de methodiek in de praktijk gaan gebruiken, vooral bij cliënten thuis. Zijn werden gevolgd door Paul van Leeuwen (Hogeschool Windesheim), die hiervan zijn afstudeeronderzoek maakte. De uitkomsten zijn positief, de behandelaars vinden de methodiek bruikbaar om gesprekken te structureren en moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Huis van je Leven draagt bij aan de eigen regie van de cliënt en is ook zeer goed toepasbaar met naasten.

 

WAT IS HUIS VAN JE LEVEN?

Huis van je Leven© is een visuele gespreksmethodiek, gebaseerd op de metafoor van een huis. Met behulp van een 'praatplaat' worden complexe vraagstukken eenvoudig. Een cliënt wordt zich bewust van zijn problemen en ontdekt zelf waar de oplossingen liggen. Dat gebeurt doordat hij zijn werkelijkheid visualiseert in de kamers van het Huis van je Leven. Door de ‘praatplaat’ praat hij niet direct over zichzelf maar via een metafoor. Dat maakt het minder bedreigend om te analyseren en vanuit meerdere gezichtspunten over het leven te praten.

Uitgangspunten van de methodiek zijn methodisch werken, motiverende gespreksvoering, positieve psychologie en een integrale benadering. Ingrid Schoen en Mirjam van Pagée hebben de methodiek ontwikkeld als coachingsmethode voor het bedrijfsleven en vervolgens als toepassing voor zorg en welzijn. Meer informatie is te vinden op de website www.huisvanjeleven.nl

 

EENVOUDIG TE BEGRIJPEN

Paul van Leeuwen heeft de betrokken behandelaars geïnterviewd en cliënten en naasten een vragenlijst laten invullen. In totaal kreeg hij ingevulde vragenlijsten van 17 cliënten en 3 naasten. Zowel behandelaars als cliënten en naasten ervaren de werkwijze als prettig. De meesten vonden de metafoor eenvoudig om te begrijpen. De methodiek hielp om zaken bespreekbaar te maken, het gesprek te structureren en om prioriteiten te stellen.

 

Behandelaars waren vooraf bang dat cliënten de ‘praatplaat’ te kinderachtig zouden vinden maar dit was niet het geval. Voor een enkeling was het werken met een metafoor te moeilijk want te abstract, maar vaak viel het mee en ging het beter dan vooraf werd verwacht.

 

MEER GRIP

Het lijkt erop dat het werken met de methodiek cliënten meer grip geeft op wat er speelt in hun leven en helpt om te focussen op wat belangrijk is en doelen te stellen. Alle cliënten en naasten gaven aan dat ze gestimuleerd werden om zelf na te denken. Een naaste gaf bijvoorbeeld aan dat het haar hielp om het gesprek te structureren en bij één onderwerp te blijven. Huis van je leven is ook een kapstok die cliënten en naasten zelf kunnen blijven gebruiken om hun ervaringen, gevoelens en gedachten te ordenen. Zo draagt het bij aan eigen regie.

Door na afloop een foto te maken van de plaat kan de cliënt er een volgende keer op teruggrijpen. Handig bij geheugenproblemen. In het kader van zijn afstudeeropdracht heeft Paul van Leeuwen heeft een voorbeeld gemaakt van een ervaringsbundel, die behandelaars laat kennismaken met de Huis van je Leven methode en de toepassing ervan binnen Hersenz.

 

VERVOLG

Huis van je Leven© is geen behandelinterventie maar een gespreksmethodiek, die helpt om in het behandelproces de vraag goed in beeld te krijgen, de thuisbehandeling te structureren, met naasten het gesprek aan te gaan over hun vragen en problemen en om te evalueren. Het is een bruikbare tool voor Hersenz-behandelaars, die we graag op grotere schaal willen inzetten. Samen met Ingrid Schoen van Huis van je Leven gaan we kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Ook zal de Huis van je Leven methodiek geïntegreerd worden in de partnermodule. 


Meer weten over de behandelmogelijkheden voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Zie www.hersenz.nl 

0 commentaren

Huis van je Leven© Methode in de paardenbak

Coaching met behulp van paarden én Huis van je Leven© Methode. Misschien denk je, hoe werkt dat? Dat vroeg ik mij ook af. Vorige week nodigde Sandra van Rooij, paardencoach bij VR-coaching en gecertificeerd Huis van je Leven© gebruiker mij uit in haar paardenbak in Woubrugge voor een heel bijzondere coachsessie.
Wat is paardencoaching ?
Paarden leven in groepen en vinden het belangrijk dat het met iedereen in de kudde OK is. Ze spiegelen gedrag en gevoel. Paarden spreken een stille taal. Alles is communicatie. Tijdens een paardencoach sessie hoef je niet te praten. Deze stille taal spreekt tot ons hart. Je wordt er rustig van. Het paard maakt je soms aan het lachen of huilen. Paarden nodigen je uit om naar je gevoel te gaan….
Paardencoaching en Huis van je Leven©
Sandra gebruikte Huis van je Leven© door alle kamers een eigen pion te geven. In nog geen 5 minuten spiegelde het paard mij tot de kern. Veel stress en onzekerheid speelde zich bij mij af rondom het thema financiën. Een thema waar ik liever snel overheen wilde stappen. Maar met een zwiep van de staart maakte het paard in de bak mij veel duidelijk. Ik vond het een heel bijzondere sessie. Het paard gaf mij met zijn directe en liefdevolle communicatie inzicht, samen met het gebruik van het Huis van je Leven© wat mij  structuur en overzicht gaf. Een sessie die me in korte tijd naar diep gevoelde frustratie en emoties bracht. Maar ook een gevoel van opluchting omdat dit ruimte gaf na te denken over oplossingen die echt bij mij passen.

De werkwijze van Sandra in samenspel met de Huis van je Leven© Methode smaakt naar meer.

Op woensdag 10 mei aanstaande organiseer ik samen met Sandra een dagworkshop speciaal voor paardencoaches. Meer weten? Stuur alvast een mail naar info@isvb.nl Vanaf 29 maart vind je meer informatie over deze workshop op de deze site.

 

Wil je meer weten over paardencoaching of zelf gecoacht worden met behulp van paarden? Neem contact op met Sandra van Rooij via  www.vr-coaching.nl

 

0 commentaren

Eye-openers die je helpen om de cliënt werkelijk centraal te stellen in een gesprek.

Alle zorginstellingen hebben tegenwoordig wel in hun slogan staan: De cliënt centraal. Wat betekent dat eigenlijk; 'De client centraal'? Het gaat over de cliënt die zelf beslist over de manier van leven, over wat, hoe en wanneer hij ondersteuning wil. Over hoe hij zijn leven wil inrichten , over zijn wensen en dromen voor de toekomst. Het gaat over vragen die soms over de muren of de mogelijkheden van de zorginstelling heengaan. Vooral dit laatste maakt het soms lastig voor hulpverleners: Bespreekbaar durven maken wat ze mogelijk niet zelf kunnen oplossen.  Niet alleen lastig voor hulpverleners ook hulpvragers gaan vaak uit van het aanbod van de hulpverlener bij het formuleren van hun hulpvraag. Logisch toch?! Bij de bakker bestel je tenslotte ook geen komkommer. Dan sla je de plank mis en zeker in een omgeving waar je niet zo bekend bent sla je liever geen flater.

 

Zo bespreekt Marjan die al jaren voor haar zieke partner zorgt met niemand haar financiële zorgen. Zorgen die haar van binnen opeten en haar veel stress bezorgen. Hulp op dit gebied blijft uit terwijl er al jaren meerdere hulpverleners over de vloer komen.

 

Henry heeft na een schaatsongeval een acute dwarslaesie opgelopen. In een revalidatiecentrum revalideert hij om terug te kunnen naar huis. Hij praat met hulpverleners over zijn mogelijkheden om terug te keren naar zijn werk en weer zelfstandig te worden thuis. Het ongeluk heeft veel met hem gedaan, Henry is gaan nadenken over de zin van het leven. Misschien wil hij wel een reis gaan maken, een studie volgen. Hij weet het even niet. Hulpverleners lastig vallen met deze vragen doet hij liever niet. Eerst naar huis, weer aan het werk. Dan is er ruimte om verder na te denken.

 

Twee kleine voorbeelden die illustreren dat je als hulpverlener vaak niet het hele verhaal kent. Samenwerking tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel; hulpverleners hebben niet het laatste woord over wat hulpvragers nodig hebben om hun leven te verbeteren. En al doe je het onbewust en wil je liever niet sturen. De setting en wederzijdse verwachtingen leiden ertoe dat het échte of het hele verhaal niet naar boven komt. Als je je hier van bewust van bent maakt je al een belangrijke eerste stap op weg naar het meer openstaan voor het verhaal van je cliënt.

 

 

Tips voor hulpverleners:

  •  Vat in gesprekken regelmatig samen en vraag door.
  • Vraag ook eens naar toekomstwensen en dromen van je cliënt.
  • Wie is vooral aan het woord in het gesprek? Hanteer als hulpmiddel de 70/30 regel: Hulpvrager: 70%, hulpverlener: 30%.
  • Bied ruimte en tijd om te praten over allerlei zaken, ook zaken die buiten je vakgebied omgaan.
  • In een gesprek afwijken van je eigen vakgebied is niet erg, je kunt doorverwijzen of je cliënt helpen om zaken op een rij te zetten. Het leven van de cliënt staat tenslotte centraal, niet jouw zorgaanbod.

Ondersteuning nodig bij het praktisch vormgeven van deze gesprekken?

Ga naar www.huisvanjeleven.nl voor meer informatie.

 

0 commentaren

Huis van je Leven© Methode, gesprekken met ouderen

Aan het woord mantelzorgcoach Mirjam, zij gebruikt de Huis van je Leven© Methode vanaf het eerste uur. Ze beschrijft in deze blog haar ervaringen met de Huis van je Leven Methode met de doelgroep ouderen:

 

Trainer Mirjam : ‘Groepen ouderen aan het einde van hun werkzame leven komen met allerlei vragen in aanraking. Natuurlijk liggen de vragen rondom het zinvol invullen van hun tijd bovenop. Hobby’s, vrijwilligerswerk, mantelzorg. Maar door alle kamers van het huis langs te gaan, komen er op een heel veilige manier ook andere, lastige issues aan de orde: relatieproblemen, alcohol, eenzaamheid. Het mooie van het Huis vond ik, dat het mensen uitnodigt breder en dieper te kijken, maar dat de cliënt zelf aan het stuur blijft'. 

 

Mirjam gebuikt de methode in groepen in de functie van  mantelzorgcoach.