Beleid Covid 19/Coronavirus

Tot 1 juni 2020 gaan alle groepen niet door.

Heb je je ingeschreven voor een groep voor 1 juni, we nemen persoonlijk contact met je op. 

 

Voor groepen na 1 juni april:

Onze groepen in de open trainingen zijn niet groter dan 8 personen. Daarom gaan deze groepen na 1 juni in principe gewoon door. Bij deze groepen houden we ruimschoots afstand en nemen alle hygiëne maatregelen in acht.

Worden er na 1 juni andere maatregelen aangekondigd door de overheid, dan volgen wij dat advies van de overheid. 

 

Incompany zijn de groepen soms groter. We overleggen altijd met de opdrachtgever over het vinden van een verantwoorde oplossing en verplaatsen de datum zo nodig of verkleinen groepen.

 

Heb je gezondheidsklachten, kom dan niet naar een cursus of activiteit van Huis van je Leven Methode.

Dit om eventuele verspreiding te voorkomen. Denk dan aan de volgende klachten:

- Griep/verkoudheid

- Hoesten/kortademigheid

- Keelpijn

- Koorts

 

Je mag bij afzegging zonder discussie of kosten doorschuiven naar een andere datum. Ook als je werkzaamheden plotselinge aanwezigheid op de werkvloer vereisen kun je in deze periode zonder discussie doorschuiven naar een andere datum.

 

Bij boeking ontvang je altijd binnen 3 werkdagen de methodekoffer per Post NL en login gegevens via e-learning. Dus ondanks Covid 19/Coronavirus kun je zonder belemmeringen een start gaan maken in gebruik van de gespreksmethode Huis van je Leven .

 

Zo nodig help ik je via beeldbellen verder op weg. Neem daarover contact op via: info@isvb.nl