De methode in een handzame koffer

De Huis van je Leven© Methode is gebaseerd op de metafoor van een huis. Een huis met verschillende kamers die staan voor de verschillende levensgebieden. Goed leven is goed zorgen voor alle kamers van je leven. Een huis kun je inrichten, vormgeven er zo jouw thuis van maken. Een huis vraagt ook om onderhoud. Daarom sluit deze metafoor zo goed aan bij het leven. Door het bezoeken van alle kamers in het ‘Huis van je Leven' en gerichte vragen of opdrachten, ontdek je wat je echt wilt en belangrijk vindt. Daarnaast sta je stil bij je eigen kracht door het ontdekken van jouw talenten en waarden (je fundament).

Overzicht,

inzicht,

uitzicht.

De inhoud

De Huis van je Leven© Methode wordt geleverd in een stevige koffer van A-4 formaat. Deze koffer bevat:

 • Huis van je Leven© ‘praatplaat’
  op stevig magnetisch materiaal (A3-formaat)
 • Houten pionnen
 • Fiches
 • Dobbelsteen met 8 zijden
 • Fundamentkaart
 • Notitieblok Huis van je Leven©
 • Set Huis van je Leven©: Waarden
 • Set Huis van je Leven©: Kwaliteiten
 • Handleiding met een tiental uitgewerkte werkvormen

De illustraties en kaartjes zijn fris en ‘vriendelijk’ vormgegeven, waardoor het product voor diverse doelgroepen als heel toegankelijk wordt ervaren.

 

De vervangingswaarde van de complete koffer bedraagt € 110,- De koffer met de  Huis van je Leven© Methode is alleen beschikbaar na het volgen van een eendaagse training.

Fasen van begeleiding

In de begeleiding met de Methode Huis van je Leven© volgen we een aantal fasen:

1. Huidige situatie analyseren
2. Gewenste situatie verwoorden
3. Opties inventariseren en afwegen
4. Actie in behapbare stappen

 

In ieder contact wordt een opstelling gemaakt van de huidige en de gewenste situatie, gericht op één of meerdere levensgebieden. Een foto van de opstellingen kan helpen om er tijdens een volgend contact op terug te komen. Dit werkt resultaatgericht en scheelt veel tijd in verslaglegging. Een beeld zegt tenslotte meer dan duizend woorden. Bij het formuleren van acties is de oplossingsrichting van je cliënt leidend. Als begeleider kun je je cliënt helpen om doelen positief en SMART te formuleren. Evalueer de hulpverlening door (tussentijdse) evaluatie van duidelijke doelstellingen, zodat de cliënt merkt dat hij stapjes voorwaarts maakt. De methode is prima te gebruiken in combinatie met andere methodes.

Uitgangspunten

De methode Huis van je Leven© maakt complexe vraagstukken eenvoudig, maakt verbanden zichtbaar en visualiseert problemen en oplossingen. Een cliënt wordt zich bewust van zijn problemen en ontdekt zelf waar de oplossingen liggen. Dat gebeurt doordat hij zijn werkelijkheid visualiseert in de kamers van het Huis van je Leven©. Door deze ‘praatplaat’ praat hij niet direct over zichzelf maar praat je via een metafoor. Dat maakt het minder bedreigend om te analyseren en vanuit meerdere gezichtspunten over het leven te praten. De Huis van je Leven© Methode is gebaseerd op elementen uit de positieve psychologie. Positieve psychologie richt zich op het versterken van de mogelijkheden van de mens om een plezierig, zinvol en betrokken leven te leiden en heeft als uitgangspunt het vergroten van mentale veerkracht.

"Een beeld zegt meer dan 1000 woorden"